Intel Wireless Bluetooth for Windows 8.1

Intel Wireless Bluetooth for Windows 8.1

Tải xuống Intel® Wireless Bluetooth® dành cho Windows 8.1 *

Tải xuống phiên bản chính thức mới nhất của Intel® Wireless Bluetooth® cho Windows 8.1 * (19.60.0 (Được phát hành trước đây)). Đảm bảo rằng trình điều khiển này tương thích với hệ điều hành của bạn. 32 và 64 bit chương trình là khác nhau và bạn nên chọn một phù hợp với máy tính của bạn specs.This tương thích với hệ điều hành sau (Hệ điều hành):: Windows 8.1, 64-bit. Tải xuống trình điều khiển và bộ điều khiển miễn phí và an toàn 100% vi rút từ trang web chính thức của Intel.

Xem mô tả đầy đủ

Tải xuống phiên bản chính thức mới nhất của Intel® Wireless Bluetooth® cho Windows 8.1 * (19.60.0 (Được phát hành trước đây)). Đảm bảo rằng trình điều khiển này tương thích với hệ điều hành của bạn. 32 và 64 bit chương trình là khác nhau và bạn nên chọn một phù hợp với máy tính của bạn specs.This tương thích với hệ điều hành sau (Hệ điều hành):: Windows 8.1, 64-bit. Tải xuống trình điều khiển và bộ điều khiển miễn phí và an toàn 100% vi rút từ trang web chính thức của Intel.

Được tải nhiều nhất Tiện ích và Công cụ cho windows

Intel Wireless Bluetooth for Windows 8.1

Tải xuống

Intel Wireless Bluetooth for Windows 8.1 19.60.0

Đánh giá của người dùng về Intel Wireless Bluetooth for Windows 8.1

Được tài trợ×